Welkom bij Antwerpen-West

ZRotary Antwerpen-West is ontstaan en gegroeid als een kind van de Antwerpse Haven.  Het element water is in onze club dan ook nooit ver weg.  

Rotary Antwerpen-West is de thuishaven van het Drakenbootfestival dat inmiddels aan de vooravond van zijn tiende editie staat.  Een event dat als fundraiser zijn verknochtheid met de Haven en haar entourage in de verf zet.

Rotary Antwerpen-West is als vuurtoren van de Antwerpse haven ook een uithangbord van de stad.  Alle vrienden en kennissen uit binnen- en buitenland die in hun verbondenheid met onze club Antwerpen aandoen, krijgen op elke gelegenheid onze koekestad in al haar glorie geserveerd.  Men proeft van haar schoonheid en diversiteit, haar energieke en culturele karakter.  Alle leden zijn zonder enige uitzondering Antwerpens' grootste bewonderaars.  

Wij ontvangen graag gasten van alle regio's en landen, van alle rangen en standen, gelet zij de culturele rijkdom steeds opnieuw doen aangroeien door hun lezingen, voordrachten en levensvisies.

Een club waar zowel bij eb als bij vloed de vriendschap en loyaliteit steeds hoogtij viert.  Een club waar engagement geen voorwaarde maar een 2de natuur is van en voor al haar leden.  

Kortom, wees welkom in onze club.  U zal er steeds een open deur aantreffen.